MENU
Aula_close Layer 1

Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelse

Praktikbeskrivelse gældende for 2. og 3. praktikperiode, skole- og fritidspædagog.

 På dette link kan du læse beskrivelsen iflg. 

bekendtgørelsen om uddannelsen

 

 

 

 

 

 

 

Email til redaktør: Aalestrup Skole