MENU
Aula_close Layer 1

Om skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen vælges hvert 4. år. Der vælges 7 medlemmer blandt forældrene, samt 2 suppleanter. Næste ordinære valg er i 2022.

Skolebestyrelsen består af 3 ledelsesrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 7 forældrerepræsentanter.

Skolebestyrelsen har beslutningsret i forhold til godkendelse af skolens budget 1 gang årligt.

Ligeledes har skolebestyrelsen udtaleret i forhold til ansættelser samt fastlæggelse af mål og rammer for skolens virksomhed, herunder blandt andet principper, klassedannelser, skolebod, ferieplan, dialog med kommunale politikere med videre.

Principper kan handle om alt, der vedrører skolens virksomhed eksempelvis:
- Samarbejdet mellem hjem og skole 
         
– Hvordan ønsker vi forældremøderne og skole/hjem-samtalerne skal foregå 
         – er "plejer" godt nok eller ønsker vi at arbejde med nye former for møder/samtaler? 
         - Og hvordan fungerer elevplanerne
- Hvilke værdier, vil vi gerne have, skal præge vores skole?
- Hvordan ønsker vi, at rammerne skal være for samværet mellem skolens parter?

 

Kontakt til skolebestyrelsens medlemmer kan ske via mail på ForældreIntra. 
Du kan forvente respons indenfor 5 hverdage. 

 

Skolebestyrelsen

Rudi Christensen
Rudi Christensen
Skolebestyrelses formand
Far til Axl 1A
Email: rudigrenaa@gmail.com
Susanne Bøg
Susanne Bøg
Skolebestyrelsens næstformand
Mor til Villads i spirerne, Sophia 1B og Freya 4B
Email: susannetaber@gmail.com
Charlotte Tougaard
Charlotte Tougaard
Mor til Milas 2A og Emil 6B
Email: ctougaard@hotmail.com
Henrik Bak
Henrik Bak
Far til Silas 1B og Noah 4A
Email: henrikbak@outlook.dk
Janne Worm
Janne Worm
Mor til Dicte i spirerne
Email: leegaard.worm@gmail.com
Lone Rokkedahl
Lone Rokkedahl
Mor til Vilde i spirerne, Bjørk 1A og Snorre 4B
Email: lonerokkedahl@gmail.com
Marlene Bogner
Marlene Bogner
Mor til Emilie 2B og Mathilde 3A
Email: marlene@bogner.dk

 

Email til redaktør: Aalestrup Skole