Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Aalestrup Skoles Skolebestyrelse

 

Skolebestyrelsen på Aalestrup Skole vælges hvert 4. år.
Der vælges 7 medlemmer blandt forældrene, samt 2 suppleanter.
Næste ordinære valg er i 2022.

Skolebestyrelsen består af 3 ledelsesrepræsentanter, 2 medarbejderrepræsentanter og 7 forældrerepræsentanter.

Skolebestyrelsen har beslutningsret i forhold til godkendelse af skolens budget 1 gang årligt.

Ligeledes har skolebestyrelsen udtaleret i forhold til ansættelser samt fastlæggelse af mål og rammer for skolens virksomhed, herunder blandt andet principper, klassedannelser, skolebod, ferieplan, dialog med kommunale politikere med videre.

Principper kan handle om alt, der vedrører skolens virksomhed eksempelvis:

  • Samarbejdet mellem hjem og skole 
    • Hvordan ønsker vi forældremøderne og skole/hjem-samtalerne skal foregå?
    • er "plejer" godt nok eller ønsker vi at arbejde med nye former for møder/samtaler?
    • Hvordan fungerer elevplanerne?
  • Hvilke værdier, vil vi gerne have, skal præge vores skole?
  • Hvordan ønsker vi, at rammerne skal være for samværet mellem skolens parter?

 

Kontakt til skolebestyrelsens medlemmer kan ske via mail eller på AULA
Du kan forvente respons senest indenfor 5 hverdage