MENU
Aula_close Layer 1

Skole & Forældre

Landsorganisationen for forældre i folkeskolen

"Skole og Forældre"s vigtigste fokusområde er skolebestyrelsens arbejde, rådgivning og vejledning omkring dette.

skole og forældre

Skole og Forældre varetager interesserne for de forældre, der har børn i folkeskolen. 
Arbejdsområderne spænder fra rådgivning af skolebestyrelser, interesse varetagelse i forhold til regering, folketing og andre samarbejdspartnere, udgivelse af blade og håndbøger til skolebestyrelsesmedlemmer og forældre, samt rådgivning af forældre i Forældrerådgivningen.

Magasinet Skolebørn

Medlemsmagasinet "Skolebørn" udkommer 4 gange om året. 
Som medlemsskole kan magasinet "Skolebørn" læses her, adgang til Skolebørns arkiv.

Her kan hentes sidst udkomne magasin Skolebørn.

Email til redaktør: Aalestrup Skole