Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Skoleudviklingssamtale

Skoleudviklingssamtalen sætter rammen for kommunens og skolens dialog og samarbejde om udvikling af skolen.
Samtalen tager udgangspunkt i skolens udfordringer og udviklingsområder, og i hvordan elevernes faglige udvikling og trivsel bedst styrkes lokalt.

Skoleudviklingssamtalen skal gennemføres minimum en gang årligt. Det er intentionen, at der med afskaffelsen af kvalitetsrapporten og indførelsen af skoleudviklingssamtaler skal være mindre bureaukrati og styring - og mere dialog og pædagogisk udvikling. Med fokus på dialog og samarbejde om relevante indsatser, frem for fokus på afrapportering og skriftlig dokumentation, gives bedre muligheder for at arbejde med indsatsområder, der styrker kvalitetsarbejdet på skolerne og i kommunen.

Skoleudviklingssamtalen tager blandt andet udgangspunkt i resultaterne af test i dansk (læsning) og matematik samt anden relevant viden om skolevæsenet.

Herunder kan du læse skolechefens notat fra udviklingssamtalen.

Dokumenter